เทคโนโลยี

ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ (Know-how) ที่สะสมมานานหลายปี เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การออกแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งสามารถผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass production) ,

การคัดเลือกวัตถุดิบ, การออกแบบชิ้นส่วนขึ้นรูปที่เหมาะสมที่สุด , การกำหนดเงื่อนไขการขึ้นรูป ไปจนถึงการรองรับการผลิตล็อตจำนวนน้อยด้วยเช่นกัน

ชิ้นงานตรวจลักษณะภายนอก

ชิ้นงานตรวจลักษณะภายนอกตรวจเช็คหัวข้อควบคุมที่สำคัญทุกชั่วโมง

การพิมพ์สีแบบกดพิมพ์

การพิมพ์สีแบบกดพิมพ์ไม่เพียงแต่ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกเท่านั้น เรายังรับงานพิมพ์สกรีน และพิมพ์ระบบแพด (Pad Printing) อีกด้วย

การตรวจสอบขนาด

การตรวจสอบขนาดเราตรวจสอบขนาดทุกๆชั่วโมง โดยใช้หน่วยวัดตรวจเป็นไมครอน (Micron) ตามหัวข้อควบคุมที่สำคัญ

การกดอัด

การกดอัดส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทำการใส่ชิ้นส่วนเหล็กต่างๆ เข้าในแม่พิมพ์แล้วฉีดขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน

品質管理

การควบคุมคุณภาพชิ้นงานตรวจลักษณะภายนอกที่ต้องเข้มงวดเป็นพิเศษเรามีการตรวจรับรองโดยการตรวจสอบทั้งจำนวน (Total Inspection)