เกี่ยวกับเรา

ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ (Know-how) ที่สะสมมานานหลายปี เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่การออกแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งสามารถผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass production) ,

การคัดเลือกวัตถุดิบ, การออกแบบชิ้นส่วนขึ้นรูปที่เหมาะสมที่สุด , การกำหนดเงื่อนไขการขึ้นรูป ไปจนถึงการรองรับการผลิตล็อตจำนวนน้อยด้วยเช่นกัน

ประวัติความเป็นมา

  • 2015/02จัดตั้ง บริษัท ไอเทค เอเชีย จำกัด มี Mr.Ryouji Ikari ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
  • 2015/02จัดตั้งบริษัท SIAM IN CORPORATION LTD.ขึ้นในประเทศไทย โดยมีสัดส่วนร่วมทุนระหว่างบริษัทไอเทค เอเซียจำกัดของญี่ปุ่น 49%
    และบริษัทของไทย 51% มี Mr.Ryouji Ikari ดำรงตำแหน่ง MANAGING DIRECTOR
  • 2015/04ก่อสร้างภายในโรงงานเสร็จ เริ่มทดลองการผลิต
  • 2015/05เตรียมความพร้อมของระบบการผลิตเป็นจำนวนมาก เริ่มส่งผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ใช้ (User)
  • กำหนดวัน 2016/03ISO9001/2008 14001 เป้าหมายของ การเข้าซื้อกิจการ

กรรมการบริษัท

  • กรรมการผู้จัดการRYOJI IKARI
  • ผู้อำนวยการNAREAT SIRIDATMONGKOLKUL