รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแม่นยำ รวบรวมภูมิปัญญาของคนทั้งหลาย ท้าทายสู่ความเป็นเลิศและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง

ธุรกิจของเรา

ปั้น เรซิ่น

ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ (Know-how) ที่สะสมมานานหลายปี เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่การออกแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งสามารถผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass production) , การคัดเลือกวัตถุดิบ,
การออกแบบชิ้นส่วนขึ้นรูปที่เหมาะสมที่สุด , การกำหนดเงื่อนไขการขึ้นรูป ไปจนถึงการรองรับการผลิตล็อตจำนวนน้อยด้วยเช่นกัน

คลิกที่นี่

เทคโนโลยี

ปั้น เรซิ่น

ด้วยประสบการณ์และองค์ความรู้ (Know-how) ที่สะสมมานานหลายปี เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ตั้งแต่การออกแบบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์พลาสติก ซึ่งสามารถผลิตเป็นจำนวนมาก (Mass production) , การคัดเลือกวัตถุดิบ,
การออกแบบชิ้นส่วนขึ้นรูปที่เหมาะสมที่สุด , การกำหนดเงื่อนไขการขึ้นรูป ไปจนถึงการรองรับการผลิตล็อตจำนวนน้อยด้วยเช่นกัน

คลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

คลิกที่นี่